CIEKAWY EKSPERYMENT

Cie­kawym eksperymentem w badaniach polskich Jarosława Rudniańskiego było odwołanie się do opinii młodych prawników nauki co jako tych, których odpowiedzi są w mniejszym stopniu skonwencjonalizowane i konformistycz- ne. Metoda sędziów zezwala na dokonanie gradacji pracowników nauko­wych wedle posiadanego prestiżu — na podstawie rozrzutu wyborów — pozwa­la obserwować nasilenie prestiżu jako zmiennej ciągłej u różnych osób. Oczywiście służy ona równie dobrze przy doborze próby,’jak to miało miejsce np. w badaniach Anny Roe nad osobowością, stylem pracy i bio­grafią uczonych uznanych za wybitnych.Metoda sędziów ma wiele mutacji: może sprowadzać się do pytania o   najlepszych, nie sugerującego nazwisk, a może też polegać na prośbie o    zaopiniowanie osób podanych na liście.