DOSTARCZENIE OPINII

Może dotyczyć opinii o jednym aspekcie działalności profesjonalnej badacza, a może też obejmować- ich większą liczbę, np. naukowcy badani przez Barneya Glasera byli oceniani przez kolegów według pięciu kryteriów: 1. oryginalności i walorów twórczych,2.    mądrości, 3. zdyscyplinowania w myśleniu i precyzji stosowanych metod, 4. wytrwałości i wydajności oraz 5. wkładu do pracy innych.Metoda ta także wzbudzała liczne zastrzeżenia. Przede wszystkim wskazy­wano na zasugerowanie sędziów najnowszymi aktualnościami życia naukowe­go — publikacjami, odczytami itp. — oraz wpływem przelotnych mód na ich opinie. Zakłócającym czynnikiem wydawała się również lojalność wobec kolegów i przełożonych — „windowanie” tychże, a trudno idealnie wyważyć pod tym względem proporcje pokolenia, jak i więzi instytucjonalnych.

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga 🙂 Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Comments

comments