ROZPOWSZECHNIONE UZNANIE

Prestiż naukowy — czyli rozpowszechnione uznanie dla dorobku nauko­wego — jest warunkiem koniecznym autorytetu i jako taki godzien naszej uwagi. Postaramy się w niniejszym przeglądzie w maksymalnym stopniu uwzględnić rolę pozycji organizacyjnej (relatywizowanej do całego środowiska profesjonalnego; ranga instytucji zatrudniającej naukowca także wchodzi tu w grę), ponieważ wydaje się w podejmowanej przez nas problematyce niezwykle istotna. Pozwala bowiem zdemaskować fałszywość opinii podzie­lanej przez niektóre środowiska, że autorytet naukowy stanowi mechaniczną nadbudowę prestiżu naukowego, że jest zjawiskiem wtórnym jedynie do osiągnięć profesjonalnych jednostki.

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga 🙂 Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Comments

comments