WYRAŻENIE WĄTPLIWOŚCI

D. Crane wyraża wątpliwość co do niezawodności tej metody przy ustalaniu zbioru tych, którzy wnieśli największy wkład do nauki. Nagrody trafiają się badaczom, których udział w rozwoju dyscypliny jest najłatwiej uchwytny, co nie oznacza, że największy. Jak wskazał L. Kubie, twórców w nauce można podzielić na: 1. bezpośrednich „producentów”; 2. tych, których praca powoli.owocuje; 3. tych, którym się nie powiodło, ale których wkład polega na precyzacji języka, błyskotliwym rzucaniu pomysłów i 4. kry­tyków wybitnie uzdolnionych, którzy oddziałują na innych^ nie wnosząc bezpośrednio swego dorobku do społecznego zasobu wiedzy. Należy przy­puszczać, że prestiż nadbudowuje się nad wszystkimi z wymienionych osiąg­nięć, a nie tylko nad pierwszym; omawiana metoda nie wydaje się więc satysfakcjonująca.

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga 🙂 Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Comments

comments