This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Dalsza szeroko pojęta prywatyzacja

Z wdrożeniem szeroko pojętej prywatyzacji, obejmującej wprowadzanie w ży­cie programu powszechnej prywatyzacji, zwlekały zarówno poprzednie, jak i nowe gabinety rządzące; przeszkodę stanowiły tu techniczne i polityczne aspekty początkowo wybranego podejścia. Podejście to, w przeciwieństwie do rozwiązań czechosłowackich, zobowiązywało rząd do

Liberalizacja handlu i cen

Opłaty importowe, wprowadzone przez poprzednie rządy, zniesione będą od 1 stycznia 1997 r.; nowe, czasowo wprowadzone opłaty akcyzowe na produkty rolnicze miały na celu jedynie częściowe zrównoważenie negatywnych skutków ponoszonych przez polskich producentów w rezultacie eksportu subsydiowanego przez kraje Unii

Kto jest autorem sukcesu?

Kiedy katastroficzne prognozy wrogo nastawionych obserwatorów nie potwierdziły się, wprost przeciwnie, osiągane rezultaty zadawały im kłam, ich reakcje przeszły trzy fazy. Na początku twierdzono, iż gospodarka nie znajduje się w tak dobrej kondycji, jak się wydaje, a występujące w niej

Polski cud

We wrześniu 1993 r. – kiedy to polski elektorat głosując w wyborach parlamentarnych na zreformowaną partię socjalistyczną i chłopską, które rządziły w kraju przed 1989 r., zapewnił im absolutną większość w Parlamencie głównym zadaniem było utrzymanie stabilizacji w kraju i