This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

FUNDAMENT AUTORYTETU

Fundamentem autorytetu uczonego nie powinna być wiedza, ale mądrość; ta mądrość, która według króla Salomona „nie wnijdzie do duszy złościwej”. Aby autorytet uczonego przetrwał próbę czasu, prócz wiedzy musi on mięć też nieprzeciętne zalety umysłu i charakteru. Michał Faraday, jeszcze jako

OPARCIE AUTORYTETU

Autorytet oparty tylko na aktualnej wiedzy jest kruchy jak wiedza, która dzisiaj starzeje się z człowiekiem, a nawet znacznie szybciej niż człowiek. Cóż zostaje z autorytetu wiedzy nabytej z upływem lat? Autorytet naukowy zdobywa się w swym środowisku przede wszystkim pracą

NA TLE AMBICJI

Ileż na tle tych ambicji zdobycia autorytetu powstaje kompleksów, fru­stracji, ile sporów i niechęci między ludźmi z tego samego środowiska, ile ciężkich zawodów życiowych! Czy tp jest potrzebne i nieuniknione?Autorytet, a przynajmniej jego odczuwanie, może istnieć jak wodzostwo tylko w formacji

BYĆ AUTORYTETEM

Być autorytetem to według definicji encyklopedycznej „być człowiekiem mającym powagę, ogólne uznanie, znaczenie, głos przeważny 1.Niewątpliwie, każdy pracownik nauki, każdy uczony, ale nie tylko on, każdy najmniejszy specjalista, każdy wreszcie ambitny człowiek marzy o tym w głębi serca, aby być

W JAKIEJŚ DZIEDZINIE

Jeżeli w jakiejś dziedzinie czy w konkretnym zagadnieniu mało mają do powiedzenia nauki podstawowe, a więcej znaczy empiria, rutyna i doświadczenie nabyte dzięki długoletniej praktyce, wtedy do głosu muszą dojść fachowcy, praktycy, eksperci, oczywiście w tym zakresie autorytety. Twierdzenie Pitagorasa obowiązuje

ZEWNĘTRZNE POZORY

Niechaj nie zwodzą go zewnętrzne pozory, niechaj się nie kieruje przyjemnym mu przypuszczeniem; nie wolno mu do żadnej szkoły należeć, nie wolno w poglądach mieć mistrza. Powinien miec uszanowanie dla rzeczywistości, lecz nie dla osób. Jego pierwszym hasłem, pierwszym dążeniem

PRAWDZIWA NAUKA

Nauka prawdziwa lęka się twierdzeń apriorycznych, narzuconych, me uzasadnionych ścisłym dowodem. Jej pierwszą troską, jej podstawą jest uzasadnienie logiczne, wywód matematyczny albo też stwierdzenie doświadczal­ne w poprawnie wykonanym eksperymencie. Niedobrze się dzieje w nauce tam, gdzie jedynym dowodem jest wypowiedź

GORSZE PRZYPADKI

Bywają bowiem przypadki znacznie gorsze, kiedy dzierżące władzę w instytucjach naukowych autorytety dyskredytują z góry nowe koncepcje odbiegające od urzędowej wiedzy albo własnych teorii czy metod naukowych. Jeżeli autorytet uzyska  eszcze poparcie instytucjonalne – religijne, pań­stwowe lub polityczne — to już

POWSZECHNE I ZNANE

Jest dosyć powszechne i znane, że nawet genialni uczeni, twórcy no­wych kierunków, a nawet przewrotów epokowych w nauce, z biegiem lat — w miarę starzenia się intelektu, ale może nie zawsze i nie tylko dlatego — mogą wpływać hamująco na

Z WCZESNEGO DZIECIŃSTWA

Sam pamiętam z wczesnego dzieciństwa, jak uczono mnie Arysto- telesowskiego poglądu na świat składający się z czterech „żywiołów” – woda, ziemia, ogień i powietrze lu Arystotelesa w łacińskiej interpretacji były to essentiae, piątą kategorią, o której już mi nie mówiono,