Tag Archives: hektar przeliczeniowy 2015

Hektar przeliczeniowy 2015

Nowe podejście można określić mianem podejścia społeczno-demokratycznego w przeciwieństwie do uprzedniego podejścia liberalnego (można tu nawet użyć terminu fundamentalnie liberalnego). Demokracja społeczna nie oznacza regulowania życia gospodarczego przez państwo, jak