Tag Archives: madonna pod jodłami

Madonna pod jodłami

Poprzednio stosowane formy kontroli pośredniej, takie jak podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń (PPWW) były typowe dla zjawiska, które w dawnym systemie nazywano „pośrednią lub parametralną centralizacją” (co oznacza stopniowanie posunięć politycznych