Tag Archives: natalia ll sztuka konsumpcyjna

Natalia ll sztuka konsumpcyjna

Przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny fiskalnej polityka rządowa zmie­rza w kierunku zmniejszenia udziału wydatków publicznych w narodo­wym produkcie brutto, z wcześniejszego poziomu 32-34% do poziomu poniżej 30%. W 1997 r. proponuje