Tag Archives: roma parandowska szczepkowska

Roma parandowska szczepkowska

Dokumenty Strategia dla Polski i Pakiet 2000 zawierają nie tylko szczegółowe propozycje pozytywnych rozwiązań w dziedzinie polityki gospodarczej, ale również cały szereg przewidywań o charakterze makroekonomicznym dla wielu istotnych wskaźników,