Tag Archives: władysław bartoszewski zofia bartoszewska

Władysław bartoszewski zofia bartoszewska

Panowało powszechne przekonanie, iż restrukturyzacja jest jednym z zadań w ramach procesu przeobrażeń, którego wdrożenie będzie postępowało najwolniej. Trendy ostatnio obserwowane w Polsce są wyjątkowo pozytywne. W trzech sektorach: górnictwie,