Tag Archives: zywa szopka krakow 2014

Zywa szopka krakow 2014

NBP pokrywa deficyty rządów zagranicznych na koszt polskich podatników; są to koszty powracające, dopóki różnica stopy procen­towej wobec innych krajów przekracza poziom dewaluacji w Polsce. Jeżeli NBP nie dokona sterylizacji